RO-installatie op maat

Evilim Industriewater BV (Evilim) is een samenwerkingsverband tussen WML en Evides Industriewater. Als joint venture richt Evilim zich op industriewaterprojecten. Als we alleen al Limburg bekijken, treffen we hier aanzienlijke industriële activiteiten aan, zowel in de chemische sector als in de voedingsmiddelen- en papierindustrie. Deze bedrijven vragen allen om slagkrachtige aanbieders van industriewaterdiensten.

Evilim onderzoekt en levert

‘Evilim levert proceswater, zuivert afvalwater en maakt hergebruik van afvalwater mogelijk. Wij ontwerpen, bouwen, financieren en beheren de waterinstallaties zodanig dat klanten betrouwbaar en ook kostenbesparend kunnen opereren. Zie het maar als een soort leasecontract, zoals ook bij auto’s het geval is. Alle waterzorgen worden als het ware uit handen genomen, van de levering van elk type water tot afvoer en zuivering van gebruikt water, inclusief installatie en watergerelateerde infrastructuur’; zegt Cock Mudde, Manager Evilim.

Proceswater

Evilim levert onder meer diverse kwaliteiten proceswater aan de industrie, als bulkproduct of vanuit een maatwerkinstallatie die water produceert volgens de specificaties van de klant. Van water ontharden tot gedemineraliseerd water. De processen en mogelijkheden zijn legio. Voor sommige waterprocessen volstaat een lagere kwaliteit water dan drinkwater, waardoor de waterkosten aanzienlijk kunnen worden verlaagd. Voor andere toepassingen, bijvoorbeeld voor de productie van stoom, is weer hoogwaardig water nodig, zoals gedemineraliseerd water.

Zuivering van afvalwater

Evilim heeft ruime ervaring in de zuivering van industrieel en huishoudelijk afvalwater. De afvalzuiveringsinstallatie (AWZI) en het beheer neemt Evilim desgewenst over, zodat zij voor de klant efficiënte, veilige en doelmatige bedrijfsvoering kunnen garanderen. Zowel overname van bestaande zuiveringen als het (bij)bouwen van nieuwe capaciteit behoren tot de mogelijkheden. Een voorbeeld zijn champignonkwekers. Deze bedrijven gebruiken veel water. Het water kun je óf uit oppervlaktewater halen óf je kunt het afvalwater van je eigen bedrijf zodanig zuiveren dat het hergebruikt kan worden. Nu wordt er nog vaak drinkwater gebruikt. Het water moet wel microbiologisch betrouwbaar zijn. Dat kan door desinfectie of ultrafiltratie. Uiteindelijk levert het de klant een aanzienlijke kostenbesparing op.

Extra service: mobiele RO installaties

Is er een tekort aan demiwater, door bijvoorbeeld een defect aan een RO installatie of er is tijdelijk meer demiwater nodig dan de eigen RO installatie kan leveren? Evilim biedt een oplossing door het plaatsen van RO-installatie.
Evilim is aanspreekpunt, leverancier en totaaloplosser in één.
(Industrie)Water vragen? Kijk op de website voor meer informatie en onze contactgegevens.

 

Waterkringloop

Evilim streeft naar het sluiten van de waterkringloop middels het hergebruiken van water. Dit kan door afvalwater op een zodanige manier te zuiveren dat het opnieuw kan worden ingezet, bijvoorbeeld als proceswater. Door deze behandeling wordt water hergebruikt en dit betekent winst voor het milieu en het werkt kostenverlagend. Techniek en knowhow gaan hier hand in hand. Het aanbieden van industriewater blijft te allen tijde maatwerk.

 

Foto: reclamebureau Magenta