Bedrijventerrein Molenberg, Heerlen

Het bedrijventerrein Molenberg in Heerlen is van oudsher een terrein met een aantal Philips vestigingen. Toen Philips eind 90-er jaren deze vestigingen van de hand deed en er allerlei separate ondernemingen ontstonden, die de activiteiten van Philips overnamen, heeft  e-Water Group (de voorloper van Evilim) de installatie voor demiwater productie overgenomen, alsmede de infrastructuur voor de distributie van drinkwater, demiwater en het rioolstelsel.

De huidige klanten op Molenberg zijn  Comus Technology B.V.,  Argus Imaging BV, Veolia en C-Mill, tevens de eigenaar van het bedrijvenpark.

Voor de productie van elektronische componenten voor o.a. medische apparatuur, automotive toepassingen en de beeldschermindustrie (LED-technologie) hebben de genoemde klanten drinkwater en proceswater (demiwater) nodig.

Voor de productie van demiwater was er een bestaande installatie vanuit het Philips tijdperk, die bestond uit anion/kation ionenwisselaars, gevolgd door mengbedden. Deze installatie zette drinkwater om naar twee kwaliteiten demiwater ; beide voor toepassing als proceswater. Deze installatie is medio 2011 vervangen door een RO+EDI met een capaciteit van 10 m3/h. Dit is een Reversed Osmose membraaninstallatie, gevolgd door een Electro De-Ionisatie. De technische staat van de installatie was verouderd en werd erg storingsgevoelig. De huidige installatie werkt onbemand en wordt op afstand bewaakt m.b.v. een T-Box. De installatie levert een kwaliteit demiwater met een Elektrische geleidbaarheid van < 0,08 microS/cm.

 

De contracten met de 4 afnemers zijn per 1 januari 2016 allemaal weer vernieuwd, wat aantoont dat de klanten zeer tevreden zijn.