Nyrstar, de enige zinkproducent in Nederland, is met zijn hydrometallurgische processen een grootverbruiker van water. Het bedrijf betrekt een deel van het proceswater van Evilim, dat daarvoor water wint uit de nabijgelegen Zuid-Willemsvaart. Het contract met Evilim werd onlangs verlengd, een bewuste keuze die past in de wens van Nyrstar om de bedrijfsvoering verder te verduurzamen.

 

Nyrstar Budel is een dochter van het wereldwijd werkende concern Nyrstar. Het bedrijf heeft zo'n 460 medewerkers, produceert jaarlijks circa 290.000 ton zink en is al meer dan 120 jaar gevestigd in Budel-Dorplein, in het zuid-oosten van Noord Brabant. Het ligt aan de grens van een waardevol natuurgebied waarvoor het bedrijf zich medeverantwoordelijk voelt. "Wij winnen het grootste deel van ons proceswater uit de grond" vertellen groepsmanager Vastgoed Harry Denis en senior milieutechnoloog Sebastiaan Morre van Nyrstar Budel. "Het grondwater uit het eerste watervoerend pakket is vervuild. Wij zuiveren het voor en na gebruik en geven het daarna terug aan de natuur.Daarnaast winnen we grondwater uit een dieper liggende laag. Vooral deze laag heeft invloed op de natuur in de omgeving. Om de grondwaterstand te beschermen, betrekken we daarom een deel van ons proceswater van Evilim. Daarmee sorteren we voor op de toekomst".

Samenwerking

Evilim wint het water voor Nyrstar uit de Zuid-Willemsvaart en zuivert het conform de eisen en wensen van het bedrijf. De kwaliteit kan vanwege de toepassing lager zijn dan die van drinkwater. "Drinkwater is een schaars goed waar we zorgvuldig mee om willen gaan" vinden Denis en Morre. "Dat drinkwater duurder is, speelt daarbij geen doorslaggevende rol. Proceswater is geen hoge kostenpost in ons bedrijf".

Het kanaalwater van Evilim past in de bredere verduurzamingsstrategie van Nyrstar. Het bedrijf is een van de partners in het Duurzaam Industriepark Cranendonck (DIC), samen met de gemeente Cranendonck, de provincie Noord Brabant en het Regionaal Samenwerkingsverband Eindhoven. Het DIC grenst aan het terrein van Nyrstar en is bedoeld voor aan metaal en energie gebonden industrie. "Wij streven heel nadrukkelijk naar samenwerking en het gebruik van onder meer elkaars faciliteiten, energie en zuiveringstechnieken" aldus Denis en Morre. "Daarin vinden we in Evilim een goede partner. Evilim denkt goed mee over oplossingen en technieken die de gevolgen voor natuur en milieu kunnen verkleinen. Daarom zetten we onze prettige samenwerking graag voort."