Nog zuiverder water voor Solvay.

Het chemisch bedrijf Solvay in Herten heeft voor haar productieprocessen kwalitatief hoogwaardig water nodig. Al bijna vijftien jaar wordt dit geleverd door Evilim Industriewater, de joint venture van WML en Evides Industriewater. Het contract werd onlangs verlengd. Evilim en Solvay zijn bezig met een oplossing om het water nog zuiverder te maken. Zowel om nog hoogwaardiger producten te kunnen maken als om de houdbaarheid van bestaande producten te verbeteren.

 

Solvay in Herten is één van de twee Nederlandse vestigingen van de wereldwijd opererende gelijknamige multinational. Het bedrijf heeft zo’n zestig mensen in dienst en produceert een katalysator die nodig is voor de bereiding van waterstofperoxide in andere fabrieken van Solvay. Waterstofperoxide is vooral bekend als bleekmiddel voor de papierindustrie en wordt daarnaast onder andere afgezet aan fabrikanten van wasmiddelen, persoonlijke verzorgingsmiddelen en voedingsmiddelen. Naast de productie van de katalysator verwerkt het bedrijf in Herten waterstofperoxide tot desinfecteermiddelen voor onder meer verpakkingen. Deze middelen worden in Herten afgevuld in kant-en-klare hoeveelheden voor de klant.

 

Waterspecialist

 

Solvay maakt al bijna vijftien jaar gebruik van de diensten van Evilim, dat voor het bedrijf gedemineraliseerd water maakt. Aanvankelijk gebeurde dat met water uit de eigen grondwaterputten van Solvay. Sinds 2008 wordt het demiwater gemaakt met drinkwater van WML, vertelt sitemanager Peter Otten. ‘Solvay ging hoogwaardigere producten maken. Daarnaast kwam onze ontijzeringsinstallatie aan het eind van zijn levensduur. Dat was een goed moment om over te stappen op de betrouwbare drinkwaterlevering van WML. Wij zijn geen waterspecialisten, maar hebben wel zeer hoogwaardig water nodig. Evilim heeft de specialistische kennis in huis die daarvoor nodig is.’

 

Optimum zoeken

 

Evilim gebruikt een RO-installatie* om het demiwater te leveren. De laatste jaren heeft Solvay behoefte aan nog zuiverder water. Het bedrijf wil haar producten steeds verder verbeteren en werkt toe naar nieuwe toepassingen daarvan, bijvoorbeeld in de farmaceutische industrie. ‘Daar liggen de eisen aan de samenstelling van het product nog hoger’, aldus Otten. ‘Verder willen we de houdbaarheid van bestaande producten verbeteren. In ons laboratorium hebben we vastgesteld aan welke eisen het water daarvoor moet voldoen. Evilim heeft vervolgens in een pilot met een extra mobiele RO-installatie getest of het water van deze kwaliteit op industriële schaal kan worden geleverd. We zoeken daarbij naar een optimum tussen de benodigde hoeveelheid water, de kwaliteit daarvan en de kosten die zijn gemoeid met de zuivering. De resultaten van de pilot zijn positief.’

 

Meerwaarde creëren

 In een juiste balans is soms een andere oplossing verstandiger, besluit Monique Willems-Los van Evilim. ‘De extra zuivering door uitbreiding van de RO-installatie is voor de meeste producten van Solvay voldoende. Maar voor heel kleine hoeveelheden van nog zuiverder water hebben we Solvay geadviseerd om als extra zuivering een mengbed aan te schaffen. Zo’n advies past bij onze rol om meerwaarde te creëren voor de klant en hem zo goed mogelijk te bedienen.

 

* een RO-installatie is een installatie waar reverse osmosis wordt toegepast, of omgekeerde osmose. Water wordt door een membraan geperst waarbij opgeloste stoffen en microbiologie in een geconcentreerde stroom achterblijft. Het geproduceerde water bevat dan nog maar heel weinig opgelsote stoffen.