Aantal lettergrepen 5
Hoofdklemtoon  3de lettergreep
Fonetische schrijfwijze [ '? n . d y . *s t r i . 'w a? . t ? r ]

Water dat wordt gebruikt in een industrieel productieproces als grondstof of als productiemiddel, zolang het maar niet voor consumptie wordt gebruikt.

Industriewater kunnen we verdelen in drie segmenten;
• Laagwaardig industriewater (mindere kwaliteit dan drinkwater). Het water (oppervlaktewater of grondwater of afvalwater) wordt in beperkte mate behandeld.
• Drinkwater kwaliteit (voor industriële processen)
• Hoogwaardig industriewater (betere kwaliteit dan drinkwater). Het water (oppervlaktewater, grondwater of drinkwater) wordt in een aantal stappen behandeld totdat de vereiste kwaliteit is bereikt.

Veelgebruikte toepassingen:
• Ketelvoedingswater, voor productie van stoom (vaak ook gedemineraliseerd- ,demiwater of RO water genoemd)
• Koelwater om processen te koelen
• Grondstof om een product te maken of stoffen in op te lossen
• Spoelwater om producten of installatie te spoelen/ wassen
• Transportmiddel om producten te verplaatsen
• Gietwater in de land- en tuinbouw om gewassen te voeden