Op 3 Maart 2020 heeft Evilim Industriewater in samenwerking met Hatenboer-Water een nieuwe RO-installatie bij Sensus (lokatie Zwolle) geplaatst.

De nieuwe RO-installatie heeft een grotere capaciteit dan de huidige installatie.

Naast de levering van de installatie verzorgt Evilim Industriewater ook het onderhoud en beheer.